Gasgas , 1
Honda , 1
Kawasaki , 1
KTM , 2
Yamaha , 1
Në fillim