208 , 1
410 , 1
416 , 1
614 , 1
809 , 1
811 , 1
814 , 1
Sprinter , 5
Vito , 1
Në fillim