1000 , 16
600 , 1
650 , 3
780 , 1
Italia 35 , 1
Store , 2
Në fillim