1 100 EUR
2 150 EUR
4 900 EUR
4 850 EUR
5 100 EUR
19 200 EUR
Në fillim