35-10 , 2
35c13 , 1
35s11 , 1
35S12 , 1
35S12 HPI , 1
Daily , 5
Në fillim