29 500 EUR
 
7 000 EUR
400 EUR
1 650 EUR
2 650 EUR
Në fillim