29 500 EUR
 
2 700 EUR
1 600 EUR
6 000 EUR
5 700 EUR
Në fillim