2 000 EUR
3 600 EUR
5 600 EUR
3 300 EUR
120 EUR
1 750 EUR
Në fillim