GL 320 , 8
GL 350 , 5
GL 420 , 1
GL 450 , 2
GLK 200 , 1
GLK 320 , 2
Në fillim