G505s , 3
L520 , 1
T400 , 1
T410s , 1
T520 , 1
Thinkpad , 2
X240 , 1
Në fillim