110-16 , 4
35-10 , 3
35c13 , 1
35C14 , 1
35S14HPT , 1
Në fillim