0303 , 1
112 , 1
208 , 2
614 , 1
814 , 1
Integro , 1
Sprinter , 3
Tam , 1
Vito , 5
Në fillim