0303 , 2
112 , 1
208 , 2
614 , 1
814 , 1
Sprinter , 4
Tam , 1
Vito , 4
Në fillim