0303 , 2
112 , 1
208 , 2
410 , 1
416 , 1
814 , 2
Sprinter , 3
Tam , 1
Vito , 4
Në fillim