125cc , 2
600cc , 1
900cc , 1
VT 500 C , 1
Në fillim