125cc , 3
150 cc , 1
50cc , 2
Fes 125 , 1
Honda , 1
Spacy 125 , 1
X8RS , 1
Në fillim