50080 , 1
PS 350 BM , 1
WA , 2
WA 583 , 1
Në fillim