2.5 , 2
Burnit , 1
Elind , 5
Gorenje , 1
Magnohrom , 3
Termo , 12
Në fillim