360 , 5
C3350 , 1
Ch@t 357 , 1
Corby 2 , 2
E1170 , 2
E1272 , 1
E1310B , 2
Galaxy A3 , 11
Galaxy A5 , 17
Galaxy A7 , 2
Galaxy J1 , 16
Galaxy J2 , 1
Galaxy J3 , 5
Galaxy J5 , 9
Galaxy J7 , 1
Galaxy S4 , 101
Galaxy S5 , 46
Galaxy S6 , 28
Galaxy S7 , 8
Gear 2 , 1
GT 18000 , 2
GT S3100 , 1
GT- S7562 , 1
GT-19505 , 1
GT-i9505 , 3
S5611 , 3
S8000 Jet , 1
Në fillim