C3350 , 1
Ch@t 357 , 1
Champ , 1
Corby 2 , 2
E1170 , 2
E1272 , 1
E1310B , 1
Galaxy A3 , 20
Galaxy A5 , 22
Galaxy A7 , 3
Galaxy A8 , 1
Galaxy Ace , 10
Galaxy C7 , 1
Galaxy J1 , 16
Galaxy J2 , 4
Galaxy J3 , 7
Galaxy J5 , 25
Galaxy J7 , 4
Galaxy S4 , 110
Galaxy S5 , 61
Galaxy S6 , 40
Galaxy S7 , 13
Galaxy S8 , 8
GT 18000 , 2
GT S3100 , 6
GT S3850 , 3
GT- S7562 , 1
GT-19505 , 1
GT-i9505 , 3
S5611 , 3
S8000 Jet , 1
Në fillim