360 , 7
a3 , 1
C3350 , 1
Ch@t 357 , 1
Corby 2 , 2
E1170 , 2
E1272 , 1
E1310B , 2
Galaxy A3 , 19
Galaxy A5 , 21
Galaxy A7 , 3
Galaxy A8 , 1
Galaxy Ace , 10
Galaxy C5 , 1
Galaxy C7 , 2
Galaxy J1 , 16
Galaxy J2 , 3
Galaxy J3 , 6
Galaxy J5 , 20
Galaxy J7 , 4
Galaxy S4 , 107
Galaxy S5 , 59
Galaxy S6 , 35
Galaxy S7 , 14
Galaxy S8 , 2
GT 18000 , 2
GT S3100 , 5
GT S3850 , 3
GT- S7562 , 1
GT-19505 , 1
GT-i9505 , 3
S5611 , 3
S8000 Jet , 1
Në fillim