360 , 3
C3350 , 2
Ch@t 357 , 1
Corby 2 , 1
E1170 , 2
E1310B , 2
Galaxy A3 , 9
Galaxy A5 , 15
Galaxy A7 , 2
Galaxy J1 , 15
Galaxy J2 , 1
Galaxy J3 , 4
Galaxy J5 , 6
Galaxy S3 , 16
Galaxy S4 , 88
Galaxy S5 , 41
Galaxy S6 , 24
Galaxy S7 , 7
Gear 2 , 1
GT 18000 , 1
GT S3100 , 1
GT- S7562 , 1
GT-i9505 , 2
S5611 , 1
Në fillim