C3350 , 1
Ch@t 357 , 1
Champ , 2
Corby 2 , 2
E1170 , 2
E1272 , 1
E1310B , 1
Galaxy A3 , 21
Galaxy A5 , 23
Galaxy A7 , 4
Galaxy A8 , 1
Galaxy Ace , 10
Galaxy C7 , 1
Galaxy J1 , 17
Galaxy J2 , 5
Galaxy J3 , 7
Galaxy J5 , 29
Galaxy J7 , 4
Galaxy S4 , 113
Galaxy S5 , 63
Galaxy S6 , 44
Galaxy S7 , 13
Galaxy S8 , 10
GT 18000 , 2
GT S3100 , 8
GT S3850 , 3
GT- S7562 , 1
GT-19505 , 1
GT-i9505 , 3
S5611 , 3
S8000 Jet , 1
Samsung , 2
Në fillim