125 EXC , 5
250 EXC , 4
620-Lc4 , 3
690 Duke , 2
Në fillim