125 EXC , 6
250 EXC , 5
620-Lc4 , 2
690 Duke , 1
Në fillim