125cc , 9
CB1000R , 1
CBR 1000F , 1
CBR 600F , 2
NSR150 , 1
VFR 800cc , 1
Në fillim