29 , 1
ACID , 1
AIM , 5
Cube , 1
Willier , 1
Në fillim