2.5 , 1
Elind , 3
Magnohrom , 2
Termo , 7
Në fillim