2.5 , 2
Elind , 3
Magnohrom , 2
Termo , 8
Në fillim