2.5 , 2
Elind , 2
Magnohrom , 2
Termo , 9
Në fillim