8 150 EUR
8 000 EUR
1 200 EUR
5 500 EUR
3 950 EUR
5 700 EUR
Në fillim