Extreme , 2
Kronos , 3
M3 , 3
Pa , 41
Prophecy , 2
Trinity , 2
Në fillim