Extreme , 3
Kronos , 3
M3 , 4
Pa , 38
Prophecy , 1
Trinity , 2
Në fillim