3420 , 1
Core i7 , 2
iMac , 5
Macbook , 21
Në fillim