3420 , 1
Core i7 , 1
iMac , 4
Macbook , 15
Në fillim