3420 , 1
Core i7 , 1
iMac , 3
Macbook , 12
Në fillim