30-10 , 2
45 12 , 2
Daily , 7
Euroclas , 1
WING , 1
Në fillim