50cc , 6
Fresh , 2
Moped , 2
Peugeot , 6
Në fillim