50cc , 5
Fresh , 2
Moped , 2
Peugeot , 6
Në fillim