F650GS , 3
K1200S , 3
R100S , 1
R1150RT , 1
R25/3 , 1
Në fillim