Ciak 100 , 2
F15 , 2
HSI , 1
Madison , 5
Në fillim