125cc , 5
150 , 1
150 cc , 1
50cc , 1
MTX 125 , 1
Në fillim