125cc , 3
250 cc , 1
Cosa , 1
PX 200 , 2
Truva 150 , 4
Në fillim