125cc , 5
250 cc , 2
80 cc , 1
Cosa , 1
PX 200 , 1
Truva 150 , 4
Në fillim