24 , 1
26 , 1
28 , 1
ACID , 3
AIM , 5
AMS 130 , 1
Cube , 1
Curve , 1
Në fillim