32 , 6
32" , 1
42 inch , 9
50 , 4
55UF7600 , 2
LG , 2
Në fillim