32 , 6
32" , 1
42 inch , 7
50 , 4
LG , 2
Në fillim