32 , 8
32" , 1
42 inch , 8
50 , 5
55UF7600 , 2
LG , 2
Smart TV , 1
Në fillim