32 , 4
32" , 1
42 inch , 2
50 , 3
LG , 2
Në fillim