442 , 2
50080 , 2
543 , 5
WA , 13
WA 583 , 3
Në fillim