442 , 3
50080 , 3
543 , 5
WA , 13
WA 583 , 2
Në fillim