2.5 , 9
Aeg , 1
Bira , 1
Burnit , 3
CEER , 2
Elind , 45
Elind , 1
Magnohrom , 4
Termo , 34
NSX , 1

Në fillim