Extreme , 2
Kronos , 2
M3 , 4
Pa , 8
Trinity , 1
Në fillim