Extreme , 1
Kronos , 2
M3 , 5
Pa , 11
Prophecy , 1
Trinity , 1
Në fillim