Extreme , 1
Kronos , 2
M3 , 4
Pa , 10
Trinity , 1
Në fillim