B50 , 2
Core i5 , 1
G550 , 1
T400 , 1
T60 , 2
X230 , 2
X240 , 3
Në fillim