B50 , 2
Core i5 , 1
G550 , 1
T400 , 1
T60 , 3
X220 , 1
X230 , 1
X240 , 2
Në fillim