B50 , 2
Core i5 , 1
G550 , 1
T400 , 1
T60 , 2
X1 carbon , 2
X230 , 1
X240 , 4
Në fillim