B50 , 1
Core i5 , 1
G550 , 1
T400 , 1
T60 , 2
Thinkpad , 8
X1 carbon , 1
X240 , 2
Në fillim