0303 , 6
0404 , 2
112 , 1
207 , 1
208 , 1
404 , 1
408 , 1
614 , 5
814 , 2
MB , 1
Sprinter , 9
Tam , 1
Vito , 3
Në fillim