0303 , 4
0404 , 1
112 , 1
207 , 1
208 , 1
404 , 1
614 , 5
814 , 2
Sprinter , 8
Vito , 1
Në fillim