0303 , 3
112 , 1
207 , 1
404 , 1
614 , 5
814 , 1
Sprinter , 10
Vito , 1
Në fillim