442 , 1
50080 , 4
543 , 1
PS 350 BM , 1
WA , 2
Në fillim