2.5 , 1
CEER , 1
Elind , 9
Magnohrom , 1
Termo , 15
Në fillim