2.5 , 1
CEER , 1
Elind , 9
Magnohrom , 2
Termo , 20
Në fillim