2.5 , 2
CEER , 2
Elind , 12
Magnohrom , 3
Termo , 25
Në fillim