2.5 , 1
CEER , 1
Elind , 8
Magnohrom , 1
Termo , 13
Në fillim