10-153 , 1
27-314 , 1
35 414 , 3
TGA , 1
TGS , 1
Në fillim