Fiat , 13
Same , 21
TAFE , 1
IMT , 42
John Deere , 24

Në fillim