Fiat , 15
Same , 29
TAFE , 3
IMT , 57
John Deere , 27
Në fillim