130 , 1
55 , 3
60 , 8
70 , 2
75 , 1
Aurora 45 , 2
Centurion , 1
Explorer , 3
Tiger 100 , 1
Në fillim