55 , 3
60 , 9
70 , 2
75 , 1
Aurora 45 , 1
Centurion , 1
Tiger 100 , 1

Në fillim