55 , 3
60 , 6
70 , 1
75 , 1
Centurion , 1
Në fillim