50cc , 5
Maxster , 1
XVZ 1300 , 1
YZF-R1 , 1
Zuma , 2
Në fillim