Honda , 3
Kawasaki , 2
Kreidler , 1
Kymco , 1
Suzuki , 1
Yamaha , 4
Në fillim