Honda , 2
Kawasaki , 2
Kreidler , 1
Kymco , 1
Suzuki , 2
Yamaha , 4
Në fillim