35-10 , 1
35c11 , 1
35S14HPT , 1
65-15 , 1
Daily , 3
Në fillim