415 , 2
450 , 6
550 , 3
640 , 5
780 , 1
Italian , 2
Store , 1
Në fillim