415 , 1
450 , 2
550 , 2
640 , 5
780 , 1
Italian , 2
Store , 1
Në fillim