125cc , 3
150 cc , 2
750F , 1
CB org , 1
CBR 250R , 1
CBR org , 1
CR 250 , 1
Honda , 1
NSR125 , 1
NSR150 , 1
Spacy 125 , 1
VF750F , 2
Në fillim