1000 , 1
415 , 1
509 , 1
780 , 1
Italian , 2
Në fillim