1000 , 1
415 , 3
450 , 2
509 , 1
640 , 1
680DT , 1
780 , 2
Italian , 2
Në fillim