Sony , 2
Samsung , 2
LG , 3
Panasonic , 2
Philips , 1
Në fillim